پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

بازدید از مجموعه سیرک آفتاب

جشنواره قصه گویی یلدا پایه چهارم

جشنواره قصه گویی یلدا پایه چهارم

کنفرانس درس ریاضی پایه چهارم

انتخابات شورای دانش آموزی پایه چهارم